Şirket profili

Konya – Ilgın Projesi, Konya ilinin yaklaşık 65 km. kuzey batısında, Ilgın ilçesinde yer almakta olup Çavuşçugöl’ün yaklaşık 3 km. kuzeyinde bulunmaktadır.

Proje, sahada gerçekleştirilen rezerv değerlendirme çalışmalarına göre, Elektrik Santraline bağlı maden sahası ortalama 2100 kalori değerinde yaklaşık 130 milyon ton linyit rezervi içermektedir. Ayrıca yine santrale bağlı Elektrik santrali ve maden yollarında kullanılacak kireçtaşı için bir taş ocağı ruhsatı bulunmaktadır.

Konya-Ilgın Projesi’nde linyitin yakılması için dolaşımlı Akışkan Yatak (CFB) teknolojisi kullanılacaktır. Akışkan Yatak teknolojisi, düşük kaliteli yakıtlarda kullanılan çevre dostu kömür teknolojisi olup, dünyaca kanıtlanmış bir yöntemdir.

Projenin ÇED raporu ve ÜRETİM LİSANSI alınmış olup, diğer çalışmalar devam etmektedir.

HAKKIMIZDA

Şirketimiz 19.08.1999 tarihinde % 100 Yabancı sermayeli Hollanda merkezli PSEG Investment B.V. ve PSEG Turkey B.V. tarafından Konya ili Ilgın ilçesinde Konya Ilgın Termik Santralini dizayn etmek ve inşa etmek, linyit madeni rezervlerini işletmek, elektrik enerjisi ticareti yapmak, Konya ili Ilgın ilçesinde kurulacak termik enerji santraline linyit, kireç taşı ve diğer ilgili hizmetleri temin etmek üzere Konya ili Ilgın ilçesinde bir linyit madeni kurmak ve işletmek de dahil her türlü maden ve madenle ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla Limited Şirket olarak kurulmuştur.

22.06.2007 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile şirket ortakları PSEG Investment B.V. ve PSEG Turkey B.V. ortaklık paylarını Akpınar Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. ile Enerji Grubu Müh. Ve Tic. Ltd. Şti. ne devretmişlerdir. 18.02.2011 tarihinde de şirket ortakları ortaklık paylarını % 100 Yerli sermayeli Ciner Grubu bünyesindeki Park Enerji Ekipmanları Mad.Elk. Üretim San.ve Tic.A.Ş.’ne devretmişlerdir. Park Enerji’nin Park Holding ile birleşmesinden sonra şirketteki ortaklık payları tüm hak ve yükümlülükleri ile Park Holding A.Ş. ye devrolmuştur.

Şirket 01.12.2011 tarihinde nevi değişikliği yaparak Anonim Şirket olarak faaliyetine devam etmektedir.