Misyon Vizyon ve Değerler

Misyon;

* Teknoloji ve yeni gelişmeleri takip etmek ve işin her aşamasında uygulamak,
*Hep daha iyi çalışma koşulları oluşturmak üzere çalışmak,
*Çalışanları motive ederek verimliliği arttırmak,
*Düşük maliyetle ve güvenli iş sahaları kurmak,
*Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, olası kayıplardan kaçınmak.

Vizyon;

Şirketin yurtiçi ve yurtdışında aynı sektörde yer alan şirketler arasında lider konuma yükselmesi, kaliteden asla ödün vermeden büyümesi, etkin ve dengeli büyümenin Şirketin her faaliyetine yansıtılması, en düşük maliyetle en yüksek verim sağlamaya çalışarak yatırımcıların maksimum kar etmesinin sağlanması.

Değerler;

*Dürüstlük
*Güvenlik ve çevre: Çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve faaliyetlerimizde çevre korunmasına maksimum önem verilmesi sağlanır.
*Değer vermek: Çalışanlarımıza değer verir, açık, dürüst davranırız. Takım çalışmasına ve güvenli çalışma ortamına önem veririz.
*Teknoloji: Yüksek teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, faaliyetlerimizde uygulanmasını sağlarız.
*Motivasyon: Motive edici iş ortamının verimi arttıracağının bilincinde olarak oluşturulmasını sağlarız.