Rezerv değerlendirme çalışmaları

Untitled-6

Santralin tasarım kriterleri

•Santrale sağlanan kömür: 131Mton
•Alt Isıl Değer: 1.900 – 2.400 (Ortalama 2.150)
•Nem: %42 – %54 (Ortalama %49,5)
•Kül: %9 – %20 (Ortalama %13)