Proje Tarihçesi – Katılan Uzmanlar

Projenin maden keşif çalışmaları ve gelişim sürecinde yer alan bazı yerel ve uluslarası uzmanlar şunlardır:
Firma
Çalışma Alanı
Teksan Temel
Sondaj
MTA
Jeofiziksel Değerlendirme
Century Geophysical Corp
Jeofiziksel Değerlendirme
Hacettepe Üniversitesi
Kömür Analizi ve Jeofiziksel Değerlendirme
Sakarya Üniversitesi
Toprak Testleri
R.W. Harden & Associates
Hidrojeolojik öndeğerlendirme; susuzlaştırma sistemi tasarımı
Firma
Çalışma Alanı
ENSR Environmental
Yüzey suyu kalitesi, sosyo-çevresel değerlendirme ve izinler, ÇED İzinleri, hidrojeolojik değerlendirme ve susuzlaştırma sistemi tasarımı
SIAL Consulting
Hidrojeolojik Değerlendirme
Commercial Testing & Eng. (SGS Group)
Linyit Analizi
STS Laboratories
Yüzey altı materyallerin mekanik testleri
Orta Doğu Teknik Üni.
Toprak ve Kaya Mekaniği, Maden yolu ve geçici tesislerin tasarımı
Hazen Research
Kireçtaşı Analizi
J.T. Boyd
Maden Danışmanlığı
Firma
Çalışma Alanı
Pincock Allen & Holt
Jeoteknik ve Hidrojeolojik Değerlendirme
North American Coal Corp.
Maden Planı, Altyapı ve Ekonomi
Ruhranalytik Laboratorium GmbH
Linyit ve kireçtaşı yanma testleri, kül analizi
Power Tech Associates Inc.
Santral tasarımı ve teknik danışmanlık
Foster Wheeler
Santral tasarımı ve mühendislik, tedarik ve inşaat firması
White & Case/Cakmak Law Firm
Hukuki Danışman
Deloitte & Touch
Vergi, para akışı analizi ve hesap denetimi