Kamulaştırma ve izinler

•Arazinin büyük bir kısmı yerel halk tarafından tarım amaçlı kullanılan hazine arazisidir.
•Çalışma Lisansı Ocak, 2012’ de alınmıştır.
•MIGEM lisanslı alanın kullanım amacının değişimi için yapılan başvurumuzu onaylayarak Konya Valiliği’ ne uygulamanın başlaması için başvuruda bulunmuştur.
•İdari prosedürler ilerleme aşamasındadır.
*TEIAS iki farklı nokta için şebekeye bağlantı hususunda olumlu karar vermiştir.
*Santral ve maden olmak üzere iki kısımdan oluşan mera alanının maden kısmında tahsis değişikliği onaylanmıştır.