Ilgın projesinin avantajları

* Ilgin projesi ileri düzeyde olup inşaata hazır haldedir.
* ÇED Raporu onaylanmış, alınmış ve günceldir.
* 500 MW nominal güç için ön tasarım tamamlanmıştır.
* Kireçtaşı rezervi sahada hazır bulunmakta ve linyitle beraber çıkarılabilmektedir. Aynı maden yolları üzerinden veya yakın bölgedeki kireçtaşı yataklarından santrale sağlanabilmektedir.
* Santrale gerekli olan soğutma suyu, maden bölgesinin susuzlaştırılması anında elde edilen su tarafından karşılanacak ve depolanacaktır.
* Konya’nın 65 km kuzeybatısında yer alan ve ana enerji talebine sahip olan bölge, enerjinin ana noktalara kolay transfer edilebilme olanağını sağlamaktadır.