Giriş

* Rezerv – Kalorifik Değer: Termik santrale entegre maden ocağı değerlendirmelerine göre 2123 kcal/kg kalorifik değeri olan yaklaşık 131,2 milyon ton ekonomik işletme kapasitesine sahip linyit kömürü içermektedir.
* Kireçtaşı: Kireçtaşı işletme sahasında halihazırda bulunmaktadır. Bir kısmı linyitle beraber çıkarılacak olup diğer kısmı yakındaki kireçtaşı ocaklarından sağlanacaktır.
* Proje Bölgesi: Proje bölgesi Konya’ nın yaklaşık 65 km kuzeybatısında, Çavuşçugöl’ün ise yaklaşık 3 km kuzeyinde yer alan Ilgın ilçesindedir.
* Ilgın’ın 10 km kuzeyinde,
* Gölyaka, Tekeler, Misafirli, Yorozlar ve Çavuşköy köyleri arasında,
* TKİ kömür sahasının 3 km kuzeydoğusundadır.