Alınan İzinler

Alınan izinler – Termik Santral

TERMİK SANTRAL İZİNLERİ
ÇED Raporu ve Çevre Bakanlığı Girişim İzni (*1)
Onaylandı  – Nisan, 2002
İller Bankası’ ndan Topografik Onay
Onaylandı – Eylül, 1999
1/5000 and 1/1000 ölçekli ana planların Çavuşçugöl Belediyesi tarafından onayı
Onaylandı – Nisan, 1999
Parsel Planlarının Çavuşçugöl Belediyesi tarafından onayı
Onaylandı
Yerleşimin Tarım Bakanlığı tarafından Tarımsal Arazi’ den Endüstriyel Bölge’ ye çevrilmesi
Onaylandı– Ocak, 2000
Elektrik Üretim Lisansı
Onaylandı- 27 Şubat 2013

Alınan izinler – Maden

MADEN İZİNLERİ
Araştırma Lisansı
Onaylandı
Ön İşletme Lisansı
Onaylandı
İşletme Lisansı
Onaylandı
İşletme İzni
Onaylandı
Konya Valiliği ve Sağlık Departmanı tarafından verilen Saha Seçim İzni
ÇED Onayına dahil olarak alındı