Konya Ilgın Elektrik

Genel Bilgiler
Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Türkiye’de kurulmuştur. Şirketimizin kayıtlı adresi
Söğütözü Caddesi, Sim Söğütözü İş Merkezi, No: 14/D Beştepeler/ANKARA’dır.

Faaliyet Konumuz
Şirketimizin faaliyet konusu kömür madenciliği ve elektrik santrali işletmeciliğidir. Bu kapsamda, Türkiye elektrik şebeke ağına verilmek üzere 500 MW kurulu güce sahip, linyitle çalışan enerji santralini inşa etmek ve santrala yakıt sağlayacak açık ocak linyit madenini geliştirip işletmeye alma amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Santralde net 500 MW elektrik üretme kapasitesine sahip buhar türbinlerinin kullanılması planlanmaktadır. Şirketimiz, maden sahasındaki üretim planlamasını akışkan yatak teknolojisi ile kurulacak olan santralin 30 yıl hizmet vereceği ve yılda yaklaşık 3,5 milyon ton linyit ihtiyacı olacağı tahminine göre yapmaktadır. Aşağıdaki tabloda, Konya Ilgın projesine ilişkin temel bilgilere yer verilmektedir.

Projenin Adı Ilgın 500 MW Termik Santrali
İli / İlçesi Konya / Ilgın
Tesis Tipi Termik – Akışkan Yatak
Ünite Sayısı 2 adet buhar türbini (2X250 MWe)
Toplam Kurulu Gücü 500 MW
Yakıt Türü Yerli Linyit / Fuel Oil
Öngörülen Ort. Yıllık Brüt Üretim Miktarı 3.800.000.000 KWh / Yıl
Tahmini Yapım Süresi 43 ay (Yaklaşık 3,5 yıl)
Elektrik Üretim Lisans Süresi 49 yıl (27 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır)
İrtifak Hakkı Süresi Santral sahasında elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla 49 yıl (27 Şubat 2013 tarihinde tesis edilmiştir)
Ruhsat Süresi 1.865,42 hektar alanı kapsayan ve 04.03.2043 tarihine kadar geçerli maden işletme ruhsatı
Rödovans Sözleşme Süresi 5.649,65 hektar alanı kapsayan ve 09.04.2022 tarihine kadar geçerli rödovans sözleşmesi

Konya Ilgın linyit sahası, Ilgın ilçesinin 10 km kuzeyinde, Gölyaka, Tekeler, Misafirli, Yorozlar ve Çavuşköy köyleri arasında yer almaktadır.

 

Konya Ilgın sahasına ait ruhsat bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Sicil 1247
Ruhsat Sahibi TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü
Ruhsat Yürürlük Tarihi 1.7.2007
Ruhsat Bitiş 1.7.2022
Ruhsat Alanı 5649,65 ha
Sicil 2444
Ruhsat Sahibi Konya Ilgın Elektrik Üretim San ve Tic. A.Ş.
Ruhsat Yürürlük Tarihi 4.3.2001
Ruhsat Bitiş 4.3.2043
Ruhsat Alanı 1865,42 ha

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafınca ÇED Olumlu Belgesi verilen santralle ilgili olarak şu ana kadar sondaj, zemin etüd çalışmaları, arazi vasıf değişiklikleri, maden sahası susuzlaştırması ve mülkiyet hakkı alımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2017 yıl sonu itibariyle santral sahası arazi vasıf değişiklikleri ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış, 2018 yılında maden sahası ile ilgili çalışmalar ve kamulaştırma çalışmaları devam ettirilmiştir. Santralin yapımına henüz başlanmamıştır.
Şirketimiz, sahada sürdürdüğü jeoloji ve rezervle ilgili çalışmalarla sürdürülebilir ve güvenli bir maden planı oluşturmayı amaçlamaktadır. Konya Ilgın, işletme haklarını elinde bulundurduğu linyit sahasından üreteceği linyit ile entegre bir elektrik üretim santrali kurmayı hedeflemekte ve bu hedef 2009 yılında uygulamaya konulan Yüksek Planlama Kurulu Strateji Belgesi’nin amaçladığı Türkiye’nin yerel linyit kaynaklarına dayanan, sürdürülebilir ve bağımsız enerji üretimi nihai hedefine de paralellik göstermektedir.
Şirketimizin, yerli kömürle elektrik üretimi yapan santrallere sağlanan mevcut ve önümüzdeki yıllarda sağlanabilecek avantajlardan faydalanması beklenmektedir.

 

Misyonumuz
Doğal kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak termik santrali en yüksek kapasite ile işletmek ve enerji arzına maksimum katkıyı sağlamaktır..

Vizyonumuz
Enerji üretimi verimliliğinde lider konuma yükselmektir